Žaidimas

Registracija

Laimėtojai

LAIMĖTOJAI

Virginija Macijauskienė
Tadas Bieliauskas
Vita
Viktorija Sudžiutė
Dalia Jurevičiūtė

Sonata Pielikienė
Gintarė Eidukaitė
Virginija Macienė
Irena Kontromaviciene8025
Oksana Braukylaitė

Laimutė Komskienė
Ausra Petreikiene
Ausra Bridikyte
Aureja Marija Mohammed
Romalda Bridikienė

Kristina
Augustė Valinauskienė
Andrius Kinčinas
Vilma Miklovienė
Aurimas Petreikis

LAIMĖTOJAI

Ottonas Laniauskas
Vilchelmina Eirošienė
Tautvydas Mickus
Danguolė Venckuvienė
Salomėja Radavičienė

Inga Bagociuniene
Mindaugas Viknius
Audrius Labutis
Aureja Bridikytė
Andrius Gedaminskas

Galina Michailova
Viktorija Sudžiutė
Vygintas
Vytenis Matulevičius
Virginija Macijauskienė

Lina Ramanauskienė
Ieva Pocienė
Irma Barsteigienė
Živilė Čepaitė
Dalia Adamavičienė

LAIMĖTOJAI

 Rasa Kokotkina
Daiva Krikščiūnienė
Rima Vaniarchina
Alina Žukauskienė
Diana Papieviene
Sigitas Skripka (IN301725)
Indra Zevertiene
Tautvydas Mickus
Marina Miskunec
Andrius Kinčinas

Ana Klimockina
Antanas Gluskinas
Liudas Laniauskas
Lyda Vitkauskienė
Ana Novikova
Roland M (00473410)
Sigitas Skripka (IG202854)
Rasa Kokotkina (00812351)
Inesa Cerbiene
Valerij A

Jolanta Vainer
Edgardas Skrebe
Irma Barsteigienė
Andrius Gedaminskas
Margarita
Aksana Balčiunienė
Raisa Azatova
Vilius Cerba
Dovilė Steponkute
Povilas Mickevičius

Roland M (00473404)
Erika A
Ramūnas Petraitis
Dale Dzindzelietiene
Antanas Steponkus

Taisyklės

Skanauk ir pramogauk“ (toliau – Žaidimas). 2019 12 10 d. REDAKCIJA

yra AB „Klaipėdos pienas“, įmonės kodas 240026930, adresas: Šilutės pl. 33, LT-91107 Klaipėda, Lietuva, (toliau tekste – Organizatorius).

visos Lietuvos Respublikos teritorijoje esančios parduotuvės, kuriose prekiaujama Žaidimo produktais, išvardintais šių Taisyklių punkte Nr. 4.

Eil. nr. Barkodas Prekės pavadinimas
1 4770175482072 BALTOJI VARNELĖ Vanilinis plombyras 950 ml/500 g
2 4770175481992 BALTOJI VARNELĖ Skraidantis paršelis Vanilinio plombyro – vaisinės kramtomosios gumos skonio ledai su zefyriukais 950 ml/510 g
3 4770175481688 BALTOJI VARNELĖ Cookie cool caramel. Vanilinis plombyras su karamele ir kakaviniais sausainiais. 950 ml/550 g
4 4770175482005 BALTOJI VARNELĖ Popcorn caramel. Karamelizuotų spragėsių skonio ledai 950 ml/550 g

5.1. Žaidimas vyksta nuo 2019 m. lapkričio 11 d. (pirmoji Žaidimo diena) iki 2020 m. vasario 16 d. (paskutinė Žaidimo diena).
5.2. Žaidimo produktai gali būti parduodami ir iki šiose Taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Žaidime. Žaidime dalyvauja tik taisyklių 5.1. p. numatytu laikotarpiu įsigyti produktai.

6.1. Žaidime turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, gyvenantys ir pasiekiami Lietuvos Respublikos teritorijoje Žaidimo laikotarpiu (nuo 2019 m. lapkričio 11 d. iki 2020 m. vasario 16 d.), vienu pirkimu įsigiję bent 1 (vieną) Žaidimo produktą ir įvykdę šiose Taisyklėse nurodytas žaidimo sąlygas.
6.2. Žaidimo dalyviai negali turėti glaudžių ryšių su Organizatoriumi, AB „Klaipėdos pienas“, taip pat su asmenimis, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusiais su šia įmone (įskaitant jų šeimų narius, tėvus, vaikus, sutuoktinius ir kitus giminaičius, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos).

7.1. Per visą žaidimo laikotarpį nuo 2019 m. lapkričio 11 d. iki 2020 m. vasario 16 d. bus išrinktas 501 (penki šimtai vienas) laimėtojas. Prizai, jų kiekis ir vertė – išvardinti žemiau:

Prizų kiekis Prizo pavadinimas
500 vnt. „Forum Cinema“ kino bilietas (2 bilietai vienam laimėtojui)
1 vnt. 1000 eurų vertės kelionė į Turkiją 2 asmenims su viskas įskaičiuota

7.2. Prizų išvaizda gali skirtis nuo reklaminėse priemonėse pavaizduotų.

8.1. Asmenys, norintys dalyvauti Žaidime ir laimėti vieną iš Žaidimo prizų, privalo atitikti šių taisyklių 6 punkte aptartas sąlygas ir Žaidimo metu vienu pirkimu įsigyti bent 1 (vieną) 4-tame punkte išvardintą AB „Klaipėdos pienas“ BALTOJI VARNELĖ ledą.

8.2. Žaidimo produktų pirkimo kvito numeris registruojamas internetinėje svetainėje  www.baltojivarnele.lt Žaidimo registracijos formoje. Kvitas turi būti išsaugomas iki laimėtojų paskelbimo, laimėjimo atveju atsiimant prizą, kvito kopija pateikiama nurodytu el. pašto adresu marketingas@klpienas.lt. Kvitas pateikiamas atsiimant prizą. Jei laimėtojas, atsiimant prizą nepateikia pirkimo kvito kopijos, prizas nėra išduodamas.

8.3. Vienas pirkimo kvitas gali būti registruojamas tik vieną kartą. Vienas dalyvis su skirtingais pirkimo kvitais gali dalyvauti Žaidime neribotą kiekį kartų. Visų vieno dalyvio registruojamų kvitų identifikavimo duomenys turi būti skirtingi.

8.4. Kartu su pirkimo kvito numeriu, registracijos metu dalyvis turi pateikti šiuos savo asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį bei el. pašto adresą. Registruodamasis žaidime nepilnametis, patvirtina, kad yra gavęs tėvų sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo.

8.5. Žaidimo registracijos formoje pažymėdami, kad susipažinote ir sutinkate su Žaidimo Taisyklėmis ir sąlygomis, patvirtinate, kad sutinkate, kad Jūsų įvestus asmens duomenis gautų bei tvarkytų Žaidimo Organizatorius. Duomenų valdytojas bus Žaidimo Organizatorius.

8.6. Dalyvių asmens duomenys bus tvarkomi Žaidimo administravimo ir vykdymo, tarp jų laimėtojų nustatymo, prizo perdavimo tikslais. Organizatorius duomenų tvarkymui taiko visus saugos ir tvarkymo reikalavimus, numatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos bei kituose įstatymuose.

8.7. Žaidimo dalyvis turi teisę nesutikti, kad Žaidimo administravimo, jo vykdymo, laimėtojų nustatymo bei prizo perdavimo tikslais būtų tvarkomi jo asmens duomenys ar bet kada atšaukti savo duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis, pranešdamas apie tai el. paštu marketingas@klpienas.lt, taip pat susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis. Dalyvis nesutikdamas su jo duomenų tvarkymu šiame punkte nurodytais tikslais ir (ar) pareikalavęs nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus, praranda teisę dalyvauti Žaidime ir (ar) praranda teisę į Žaidimo prizą.

8.8. Žaidimo dalyvių pateikta su dalyvavimu Žaidime susijusi informacija ir asmeniniai duomenys apibendrinami, apdorojami ir saugomi, kurie Žaidimui pasibaigus po 60 (šešiasdešimt) dienų laikotarpio bus sunaikinti.

8.9. Žaidimo dalyvis informuojamas, kad dalyvaudamas Žaidime sutinka, kad tuo atveju, jei taps laimėtoju, Organizatorius turės teisę viešai skelbti laimėtojo vardą, pavardę internete, socialiniuose tinkluose ir kitose informavimo priemonėse 3 mėnesius nuo laimėtojų paskelbimo.

9.1. Kas savaitę, pagal nustatytą grafiką, remiantis atsitiktinumo principu, bus ištraukti ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) laimėtojų, kuriems bus įteikta po 2 bilietus į „Forum Cinema“ kino centrus, o 1000 eurų vertės kelionės į Turkiją laimėtojas bus paskelbtas vasario 17 dieną.

Žaidimo numeris Traukimo data Prizas Laimėtojų kiekis
Nr. 1 Lapkričio 18 d. 2 vnt. „Forum Cinema“ kino bilietai 20
Nr. 2 Lapkričio 25 d. 2 vnt. „Forum Cinema“ kino bilietai 20
Nr. 3 Gruodžio 2 d. 2 vnt. „Forum Cinema“ kino bilietai 35
Nr. 4 Gruodžio 9 d. 2 vnt. „Forum Cinema“ kino bilietai 35
Nr. 5 Gruodžio 16 d. 2 vnt. „Forum Cinema“ kino bilietai 35
Nr. 6 Gruodžio 23 d. 2 vnt. „Forum Cinema“ kino bilietai 35
Nr. 7 Gruodžio 30 d. 2 vnt. „Forum Cinema“ kino bilietai 35
Nr. 8 Sausio 6 d. 2 vnt. „Forum Cinema“ kino bilietai 35
Nr. 9 Sausio 13 d. 2 vnt. „Forum Cinema“ kino bilietai 35
Nr. 10 Sausio 20 d. 2 vnt. „Forum Cinema“ kino bilietai 35
Nr. 11 Sausio 27 d. 2 vnt. „Forum Cinema“ kino bilietai 45
Nr. 12 Vasario 3 d. 2 vnt. „Forum Cinema“ kino bilietai 45
Nr. 13 Vasario 10 d. 2 vnt. „Forum Cinema“ kino bilietai 45
Nr. 14 Vasario 17 d. 2 vnt. „Forum Cinema“ kino bilietai

1000 eurų vertės kkelionė į Turkiją 2 asmenims su viskas įskaičiuota

45

1

 

10.1. Prizų laimėtojai bus paskelbti kas savaitę interneto svetainėje www.baltojivarnele.lt per 3 (tris) darbo dienas po laimėtojų traukimo ir ten publikuojami 2 (dvi) savaites po paskutinės žaidimo dienos.
10.2. Žaidimo Organizatorius su savaitės laimėtojais susisieks per 2 (dvi) savaites po žaidimo laimėtojo paskelbimo registracijos formoje nurodytais kontaktais.
10.3. Jeigu dėl Žaidimo dalyvio pateiktų duomenų nepavyks su juo susisiekti iki 2020 m. kovo 31, laimėjimas bus nebegaliojantis ir prizas laimėtojui perduotas nebus.
10.4. Organizatorius nėra atsakingas už bet kokius iškilusius nusiskundimus Žaidimo metu, kai su laimėtojais negalima susisiekti.

11.1. Elektroniniai Forum Cinema kino bilietai bus siunčiami elektoriniu paštu. Išskirtiniu atveju, jei laimėtojas neturi galimybės gauti bilietų elektroniniu paštu, Organizatorius bilietus išsiųs paštu, laimėtoju nurodytu paštu. 1000 eurų vertės kelionės kuponas bus siunčiamas elektroniniu paštu, laimėtojui pageidavimu Organizatorius gali išsiųsti paštu, adresu kurį nurodys laimėtojas.
11.2. Laimėtojas atsakingas už prizo panaudojimą iki jo galiojimo datos pabaigos. Prizų galiojimo laikas nepratęsiamas.
11.3. Žaidimo Organizatorius neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus, ar prizų nepanaudojimą.
11.4. Prizai nekeičiami į kitus prizus ar grynuosius pinigus.
11.5. Žaidimo Organizatorius neatsako už Žaidimo dalyvių pašalinimą iš Žaidimo ir prizų neišdavimą, jei Žaidimo dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.
11.6. Prizų įteikimo atveju, prizo laimėtojo, kuris yra nepilnametis, interesus turi atstovauti tėvai arba globėjai. Prizo atsiėmimo metu nepilnamečio atstovai turi turėti asmenybę patvirtinantį dokumentą bei ryšį su Žaidimo laimėtoju patvirtinantį dokumentą, arba pateikti asmens dokumentus elektroniniu paštu.

12.1. Visus mokesčius, susijusius su prizų laimėjimu apmoka Žaidimo Organizatorius.
12.2. Iškilus klausimams galima kreiptis el. paštu: marketingas@klpienas.lt
12.3. Žaidimo Organizatorius turi teisę vienašališkai sustabdyti, nutraukti Žaidimą bet kuriuo metu, jeigu įvyktų esminis šių Taisyklių pažeidimas ir/ar piktnaudžiavimas jomis arba jeigu atsirastų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės. Taip pat Žaidimo organizatorius pasilieka teisę vienašališkai, daryti šių Taisyklių pakeitimus iš anksto informuojant apie tai interneto svetainėje adresu www.baltojivarnele.lt.
12.4. Žaidimo Taisyklės skelbiamos interneto svetainėje www.baltojivarnele.lt

DĖKOJAME UŽ DALYVAVIMĄ ŽAIDIME!

Apie

Baltoji varnelė – su meile pagamintų, gardžių ledų sinonimas. Tikras smagurių džiaugsmas nuo pat 1997 metų bei vienas iš pirmųjų lietuviškų ledų, kurie gaminami puoselėjant tikro plombyro tradicijas. Nepamirštamas skonis, natūrali sudėtis, išskirtinės formos ir skonių įvairovė – pagrindinės vertybės.

AB „Klaipėdos pienas“ – ilgametes darbo tradicijas turinti įmonė. Nuo 1950 metų jos gausiame pieno produktų asortimente svarbią vietą užėmė valgomieji ledai. Nuo 1997 metų įmonė vykdo kryptingą specializaciją valgomųjų ledų gamyboje.

Nuo 2000 metų įmonėje veikia RVASVT kokybės valdymo sistema

2009 metais įmonėje įdiegti ISO 9001:2008 ir ISO 22000:2005 standartai, kurie apsprendžia maisto saugos ir kokybės valdymo sistemą. Įmonėje taip pat veikia BRC pasaulinio maisto saugos standartai bei laikomasi islamo maisto reikalavimų – HALAL taisyklių.

Ledai

Vanilinis – vaisinės kramtomosios gumos skonio su zefyrais. Tikras vanilinis plombyras su vaisinės kramtomosios gumos skoniu ir minkštais zefyriukais. Natūralūs kaip riesta paršelio uodega.

Vanilinis plombyras su karamele ir sausainiais. Ypatingas trio, susidedantis iš vanilinio plombyro, saldžios karamelės ir kakavinių sausainukų. Visi geriausi pasaulio dalykai –  viename.

Karamelizuotų spragėsių plombyras. Tobuli ledai filmų vakarui. Tikras plombyras su sodria karamele ir karamelizuotais spragėsiais.

Vanilinis plombyras. Švarios sudėties plombyras, pagamintas iš laimingų karvių natūralaus pieno, šviežios grietinėlės ir tikros vanilės. Be stabilizatorių, konservantų ir dirbtinių priedų.

Vanilinis plombyras su karamele ir sausainiais. Vanilinis plombyras, pagardintas saldžia karamele ir kakaviniais sausainių gabaliukais. Cookie cool!

Vanilinis-vaisinės kramtomosios gumos. Tikras vanilinis plombyras su vaisinės kramtomosios gumos skoniu. Be konservantų ir dirbtinių dažiklių. Natūralūs kaip riesta paršelio uodega.

Raudonų uogų vaisinis ledas su guarana. Pagamintas su natūraliu Guaranos uogų ekstraktu – energija iš gamtos. Tik 67 kalorijos. #duokzaiba

Mėlynių-citrinų skonio. Dryžuotas vasaros skonis.  Gaivinantys mėlynių ir citrinų skonio ledai jau daugiau nei 20 metų rinkoje. Be konservantų ir dirbtinių priedų.

Klasikinis vanilinis plombyras. Pagamintas iš laimingų karvių natūralaus pieno, šviežios grietinėlės ir natūralios vanilės. Be konservantų ir dirbtinių priedų, tikras baltymų ir kalcio šaltinis.

Mango vaisinis. Sultingų mangų, atkeliavusių iš Kolumbijos, Magdalenos slėnio, aksominė piurė, praturtinta mineralais. Be konservantų ir dirbtinių priedų. Tinka veganams.

Mėlynių-citrinų skonio.  Gaivinantys dviejų skonių ledai ypatingoje formoje. Be konservantų ir dirbtinių priedų.

Mango-obuolių vaisinis. Išskirtinėje formoje, sultingų mangų, atkeliavusių iš Kolumbijos, Magdalenos slėnio, aksominė piurė, kuriems draugiją palaiko saldžiarūgštės obuolių natūralios sultys. Be konservantų ir dirbtinių priedų.

Kivių-geltonųjų slyvų plombyras. Natūralus pienas ir šviežia grietinėlė pagardinta tikrais egzotiniais kiviais ir tradicinėmis geltonosiomis slyvomis. Be konservantų ir dirbtinių priedų.

Senovinis plombyras su kakaviniu glaistu. Retro stiliaus plombyras, kurio gamyba paremta, išsaugota 1950 m. receptūra, kai ilgesnį laiką kaitinamas pienas ir grietinėlė įgauna riešutinį prieskonį. Be konservantų ir dirbtinių priedų.

Senovinis plombyras. Retro stiliaus plombyras, kurio gamyba paremta, išsaugota 1950 m. receptūra, kai ilgesnį laiką kaitinamas pienas ir grietinėlė įgauna riešutinį prieskonį. Be konservantų ir dirbtinių priedų.

Šokoladinis plombyras. Klasikiniai šokoladiniai ledai, pagaminti iš natūralaus pienos ir šviežios grietinėlės, praturtinti tikru belgišku šokoladu. Be konservantų ir dirbtinių priedų.

Ledai vaikams ir ateiviams. Unicorn spalvos  vanilinis plombyras su Marshmallows zefyriukais ir sproginėjančiais Popping  saldainiukais.

Kontaktai

Klaipėdos pienas, AB

Šilutės pl. 33, LT-91107, Klaipėda
(+370 46) 397820
info(@)klpienas.lt

Kodas 240026930
PVM kodas LT400269314

Filialai: